Kjøpsvilkår

KJØPSVILKÅR

1. ALLMENT

1.1

Disse allmenne vilkårene («Vilkårene») gjelder når du som forbruker («Du») foretar en bestilling via www.peopleoftomorrow.no og dertil hørende sider, («Nettstedet»). Avtale inngås mellom deg og People of Tomorrow AS, organisasjonsnummer 921 773 935 («People of Tomorrow»). Utførlige kontaktopplysninger og øvrig informasjon om People of Tomorrow fremgår på Nettstedet. Vilkårene er kun anvendelige for deg som forbruker og som foretar bestillinger via Nettstedet.

1.2

For å kunne bestille på Nettstedet må Du ha fylt 18 år. People of Tomorrow aksepterer, etter norsk lov, ikke kredittkjøp til personer under 18 år. People of Tomorrow forbeholder seg retten til i enkelttilfeller å nekte eller endre din bestilling (for eksempel dersom Du har oppgitt feilaktige opplysninger og/eller har betalingsanmerkninger).

1.3

People of Tomorrow reserverer seg for at varen er utsolgt, samt eventuelle bilde- og skrivefeil på Nettstedet, for eksempel feil i produktbeskrivelse eller teknisk spesifikasjon, feilaktige priser samt prisjusteringer (slik som endrede priser fra leverandører eller valutaendringer) eller feilaktig informasjon angående om en vare fins på lager. People of Tomorrow har rett til å korrigere slike eventuelle feil og endre eller oppdatere informasjonen når som helst. Dersom feilaktig pris har blitt oppgitt for en vare som Du har bestilt, kommer People of Tomorrow naturligvis å meddele deg om dette og vente på din godkjennelse av den korrigerte prisen før People of Tomorrow fortsetter med bestillingen. All bildeinformasjon på Nettstedet skal utelukkende ses som illustrasjoner. Slike illustrasjoner kan ikke garantere varens eksakte utseende. People of Tomorrow tar ikke ansvar for informasjon på Nettstedet som kommer fra en tredjepart.

1.4

Nettstedet samt alt innholdet på Nettstedet, eies av People of Tomorrow eller People of Tomorrows lisensgivere. Informasjonen er beskyttet gjennom blant annet immaterialrettslige og markedsrettslige lover. Dette innebærer at varemerke, firmanavn, produktnavn, bilder og grafikk, design, layout samt informasjon om varer, tjenester og annet innhold ikke kan kopieres eller brukes uten skriftlig godkjennelse fra People of Tomorrow.

2. AVTALE OG BESTILLING

2.1

For å kunne foreta et kjøp via Nettstedet, må Du akseptere Vilkårene. Ved å akseptere Vilkårene, forplikter Du deg til å følge Vilkårene i sin helhet, samt godkjenner at Du har lest gjennom informasjonen om personopplysninger og samtykket i bruken av personopplysningene og cookies etter People of Tomorrows personvernpolicy, se her.

2.2

En avtale om kjøp inngås først når People of Tomorrow har bekreftet din bestilling og Du har mottatt ordrebekreftelse fra People of Tomorrow på e-post. People of Tomorrow oppfordrer deg til å ta vare på denne ordrebekreftelsen for eventuell kontakt med People of Tomorrow sin kundetjeneste. Du kan tilbakekalle bestillingen inntil den er bekreftet av People of Tomorrow. Dersom bestillingen tilbakekalles, kommer People of Tomorrow til å betale tilbake alle eventuelle betalinger som Du eller dine betalings- eller kredittkortselskap har foretatt vedrørende bestillingen.

3. KUNDEOPPLYSNINGER M.M.

3.1

Når Du registrerer brukerkontoen din og/eller skal gjennomføre en bestilling, kommer Du til å bli bedt om å oppgi visse personopplysninger. Du bekrefter at de opplysningene som Du fyller inn er korrekte og fullstendige samt står til ansvar for feilaktig oppgitte opplysninger. Informasjon om People of Tomorrow sin behandling av personopplysninger finnes i People of Tomorrow sin personvernpolicy.

3.2

Du påtar deg å sørge for at ingen andre kan bruke dine innloggingsopplysninger. Du må ikke avsløre brukernavn og passord for noen uvedkommende og må sørge for at dokumenter med opplysninger om brukernavn og passord oppbevares på en slik måte at uvedkommende ikke får tilgang til informasjonen. Du må omgående melde fra til People of Tomorrow dersom det kan mistenkes at uvedkommende har fått tilgang til passordet ditt. Du står ansvarlig for alle kjøp som er gjort med dine innloggingsopplysninger dersom Du ikke melder fra til People of Tomorrow om dine mistanker.

3.3

Dersom People of Tomorrow mistenker at Du misbruker brukerkontoen din eller innloggingsopplysningene dine eller på annen måte bryter Vilkårene, har People of Tomorrow rett til å sperre tilgangen din. People of Tomorrow har også rett til å tildele deg nye innloggingsopplysninger.

3.4

Etter å ha fullført et kjøp på våre nettsider kan kunden bli bedt om å legge igjen en review av handleopplevelsen. Dette er helt frivillig og brukes som er verktøy for å hjelpe andre kunder som handler på nettsiden.

4. PRISER, AVGIFTER OG BETALING

4.1

Ved bestilling via Nettstedet gjelder de prisene som oppgis på Nettstedet. Priser angis i norske kroner.

Alle limited edition kunstverk i vårt sortiment omsettes i opphavsmannens eget navn, og formidles av People of Tomorrow som mellommann. Denne typen omsetning er unntatt MVA i henhold til merverdiavgiftsloven (mval.) § 3-7 (4). Kunstverk med pris over 2000 NOK er inkludert 5% kunstavgift i henhold til kunstavgiftsloven. Open edition posters og rammer har MVA inkludert i salgsprisen. Prisene inkluderer ikke betalings- og fraktavgifter, som oppgis separat.

4.2

Du kan betale på de måtene som oppgis på Nettstedet. Les mer om våre betalingsmåter på Nettstedet her. People of Tomorrow har rett til å ta betalt allerede i forbindelse med bestillingen, dersom ikke fakturabetaling eller en annen lignende betalingsmåte er valgt av deg og godkjent av People of Tomorrow. Ved fakturabetaling eller delbetaling kan People of Tomorrow eller People of Tomorrow sine samarbeidspartnere komme til å foreta en kredittsjekk. Du kommer i et slikt tilfelle til å bli opplyst om dette. People of Tomorrow forbeholder seg retten til ikke alltid å tilby alle betalingsmåter, alternativt endre betalingsmåte dersom det som Du har valgt av en eller annen grunn ikke fungerer ved tidspunktet for kjøpet. Observer at eventuelle begrensninger for betalingsalternativer oppgis på Nettstedet.

5. KAMPANJER OG TILBUD

People of Tomorrow kan fra tid til annen tilby kampanjer på Nettstedet som kan ha mer fordelaktige vilkår enn det som fremgår av disse Vilkårene, f.eks. angående betaling eller forlenget angrerett. Disse mer fordelaktige vilkårene gjelder så lenge kampanjen er aktiv og for de spesifikke varene som angis av People of Tomorrow i forbindelse med kampanjen. People of Tomorrow forbeholder seg retten til når som helst å tilbakekalle slike kampanjer. Ved avslutning eller tilbakekalling av en kampanje gjelder disse Vilkårene uten endringer. Tilbud på spesifikke varer på Nettstedet gjelder for en begrenset periode og så lenge lageret rekker.

6. GAVEKORT

Gavekort som selges på People of Tomorrow, er gyldige i ett år fra utstedelsesdato og kan brukes i People of Tomorrow sin nettbutikk. Når gyldighetsperioden utløper, kan ikke kortet brukes som betalingsmiddel. Det kan ikke aktiveres igjen, og restverdi kan ikke refunderes. Gavekortet er et verdipapir som må oppbevares trygt. Det kan ikke veksles i penger. Mistet eller stjålet kort erstattes ikke.

7. LEVERING OG TRANSPORT

7.1

Varer som fins på lager leveres normalt innen det antall arbeidsdager som angis på Nettstedet. Dersom ikke særskilt er blitt avtalt (f.eks. i forbindelse med reservasjon av varer som ikke fins på lager), skjer leveransen senest 30 arbeidsdager fra tidspunktet People of Tomorrow har bekreftet bestillingen skriftlig gjennom ordrebekreftelsen. Mer informasjon om People of Tomorrow sin levering av varer og vilkår for leveringen finner du her.

7.2

Den forventede leveringstiden av varen fremgår av ordrebekreftelsen, i kassen og/eller på den aktuelle varesiden på Nettstedet. Dersom ikke noe annet særskilt er blitt avtalt og en leveranse tar mer enn 30 arbeidsdager, og dette ikke skyldes deg som kunde, har du rett til å heve kjøpet.

7.3

Dersom pakker skal løses ut, skal Du gjøre dette innen den tiden som angis i hentemeldingen. Pakker skal normalt hentes personlig med gyldig legitimasjon og hentekode. Du får alltid en hentemelding som viser når og hvor pakker skal hentes. Hentemelding skal skje via e-post, vanlig post, samt dersom Du har oppgitt mobilnummer, også via telefonsamtale eller SMS. Dersom Du ikke henter ut pakken, har People of Tomorrow rett til å debitere deg en avgift på 250 kroner i tillegg til reelle fraktkostnader.

8. ANGRERETT

8.1

Ved kjøp av varer på Nettstedet gjelder alltid 14 dagers angrerett. Dette innebærer at Du har rett til å angre på kjøpet ditt ved å melde fra til People of Tomorrow om dette innen 14 dager etter at Du eller din representant har tatt imot den bestilte varen (angrefristen).

8.2

Dersom du ønsker å angre på kjøpet skal Du, innen angrefristen er utløpt, sende en klar og tydelig beskjed til People of Tomorrow på den måten som angis her. Du skal oppgi navn, adresse og annen relevant informasjon, f.eks. ordrenummer, fakturanummer og navn på varen i beskjeden.

8.3

Ved å benytte deg av angreretten betaler Du returfrakten og står til ansvar for varens forfatning etter at Du har mottatt varen samt under returfrakten. Varen skal sendes i retur innen 30 dager regnet fra den datoen meldingen om benyttelse av angreretten ble gitt til People of Tomorrow. Varen skal sendes godt innpakket, i fin forfatning og i originalesken. Returer skal foretas til People of Tomorrow etter de metodene og anvisningene som angis på Nettstedet, du finner disse her.

8.4

Når Du angrer på kjøpet ditt betaler People of Tomorrow tilbake det beløpet som Du har betalt for varen, inkludert leveringskostnader. Unntak gjelder for eventuelle ekstra leveringskostnader som følge av at Du har valgt en annen leveransemåte enn den standardleveransen som People of Tomorrow tilbyr. Ved retur av deler av ordren tilbakebetales ikke leveringskostnaden. På det beløpet som skal tilbakebetales har People of Tomorrow rett til å trekke fra en sum som tilsvarer varens verdireduksjon sammenlignet med varens opprinnelige verdi, dersom og i den grad en slik verdireduksjon skyldes at Du har håndtert varen i større utstrekning enn det som er nødvendig for å fastslå varens egenskaper eller funksjon.

8.5

People of Tomorrow betaler snarest tilbake beløpet, dog senest innen 14 dager fra og med den datoen People of Tomorrow mottok din beskjed om at du benytter deg av angreretten. People of Tomorrow kan likevel vente med tilbakebetalingen til People of Tomorrow har mottatt varen eller Du har vist at varen er sendt tilbake, f.eks. med en innleveringskvittering. Tilbakebetalingen kommer til å skje til deg via det betalingsalternativet som Du valgte, forutsatt at ikke noe annet er avtalt eller at det fins hindringer for en slik tilbakebetaling.

9. GARANTI OG REKLAMASJON

9.1

Visse av People of Tomorrow sine varer kan omfattes av garanti. Informasjon om eventuell garantitid og særskilte garantivilkår for de respektive varene fins på Nettstedet eller i disse Vilkårene. Garanti for varer dekker kun opprinnelige fabrikasjonsfeil, og dermed ikke feil som oppstår ved eller etter en egen endring av varens funksjon eller utseende, slik om ombygging, oppgradering eller annen konfigurering av varen. Din ordrebekreftelse gjelder som garantibevis.

9.2

Reklamasjonsretten dekker varer som er feilaktige etter gjeldende kjøpslover. En kunde som ønsker å gjøre gjeldende feil i en bestilt vare skal kontakte People of Tomorrow så snart som mulig etter at feilen er oppdaget via de kontaktopplysningene som oppgis på Nettstedet. Reklamasjoner som gjøres innen to måneder fra tidspunktet Du oppdaget feilen anses alltid å ha blitt oppgitt i rett tid. Du har 3 års reklamasjonsrett på varer kjøpt på Nettstedet.

9.3

People of Tomorrow står for returfrakten for godkjente reklamasjoner.

9.4

Når en reklamert vare er returnert og reklamasjonen godkjent, kommer People of Tomorrow til å kompensere deg i overensstemmelse med gjeldende kjøpslover. People of Tomorrow streber etter at dette skal skje innen 14 dager fra det tidspunktet People of Tomorrow mottok reklamasjonen, men det kan ta lengre tid avhengig av varens art. People of Tomorrow forbeholder seg retten til å avvise en reklamasjon dersom det viser seg at varen ikke er feilaktig i henhold til gjeldende kjøpslover.

10. LENKER

People of Tomorrow kan lenke til andre nettsteder som ligger utenfor People of Tomorrow sin kontroll, og nettsteder utenfor People of Tomorrow sin kontroll kan lenke til Nettstedet. Selv om People of Tomorrow forsøker å sikre at People of Tomorrow kun lenker til nettsteder som deler People of Tomorrow sine forskrifter til personopplysning og sikkerhet ifølge Integritetspolicyen, er People of Tomorrow ikke ansvarlig for beskyttelse eller taushetsplikt for informasjon eller personopplysninger som Du stiller til rådighet på andre nettsteder. Du bør utvise forsiktighet og lese personopplysningsforskriftene for det aktuelle Nettstedet.

11. FORCE MAJEURE

People of Tomorrow påtar seg ikke ansvar for forsinkelser forårsakes av omstendigheter som People of Tomorrow ikke har kunnet råde over, slik som allmenn arbeidskonflikt, ekstreme værforhold, krig, brann, lynnedslag, terrorangrep, endret myndighetsbestemmelse, tekniske problemer, feil med elektrisk forbindelse, telefon- eller dataforbindelse eller annen kommunikasjon, samt feil eller forsinkelser i tjenester fra underleverandør på grunn av de omstendighetene som er angitt. Disse omstendighetene skal utgjøre fritaksgrunner som medfører fritak fra skadeerstatning og andre sanksjoner. Dersom en slik situasjon skulle oppstå, informerer People of Tomorrow deg delvis i begynnelsen og delvis på slutten av tiden for den aktuelle situasjonen. Har omstendighetene vart lenger enn to måneder, har både Du og People of Tomorrow rett til å heve kjøpet med umiddelbar virkning.

12. ENDRINGER AV VILKÅRENE

People of Tomorrow forbeholder seg retten til å foreta endringer i disse Vilkårene når som helst. Alle endringer av disse Vilkårene kommer til å publiseres på Nettstedet. Endringer gjelder fra det tidspunktet Du har akseptert Vilkårene (i forbindelse med et nytt kjøp eller ved besøk på Nettstedet), alternativt 30 dager etter at People of Tomorrow har informert deg om endringene. People of Tomorrow anbefaler likevel at Du holder deg oppdatert på Nettstedet regelmessig slik at du er klar over eventuelle endringer av Vilkårene.

13. UGYLDIGHET

Dersom en kompetent domstol, myndighet eller voldgiftsrett skulle komme frem til at en bestemmelse i disse Vilkårene er ugyldig eller ikke tvangskraftig, skal bestemmelsen det gjelder og alle øvrige bestemmelser være gjeldende og tvangskraftige i den utstrekning som anvendelig lov tillater. De bestemmelser som er blitt erklært ugyldige eller som ikke kan håndheves kommer til å bli erstattet av relevante juridiske veiledninger og råd,

14. ANVENDELIG LOV OG TVIST

14.1

Enhver tvist som måtte oppstå skal søkes løst i minnelighet ved drøftelser med People of Tomorrow sin kundetjeneste. Dersom minnelig løsning ikke kan oppnås, skal People of Tomorrow etterleve beslutningene fra Forbrukertvistutvalget eller tilsvarende myndighet i andre europeiske land.

14.2

En eventuell tvist hva gjelder tolkningen eller anvendelsen av disse Generelle vilkårene skal reguleres av og tolkes i henhold til norsk lovgivning og skal eksklusivt avgjøres av domstolene i Norge.

________________________________________

Disse vilkårene er fastsatt av People of Tomorrow 2018-1-1